Lasten oikeudet

Viime vuosina lasten oikeuksien asema maailmassa ja Suomessa on parantunut merkittävästi. Lasten oikeuksien sopimus, joka tunnetaan nimellä YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, on laittanut lasten oikeudet lakisääteiseksi. Lasten oikeuksia puolustetaan nyt joka puolella maailmaa.

Suomi on taipunut viime vuosina huomattavasti edistämään lasten oikeuksia. Esimerkiksi joulukuussa 2020 Suomi ratifioi kansainvälisen lapsityövoiman lainsäädännön, mikä estää lapsityövoimaa ja syrjii alaikäisiä työntekijöitä. Samana vuonna Suomi myös hyvva ksi lasten rahansiirron, mikä antaa lasten saada taloudellista tukea suoraan itselleen.

Suomessa lasten oikeudet ovat turvattuja lailla ja sopimuksilla. Lastensuoja voi soveltaa yleisiin perusrights -oikeudenmukaisuuteen, joka on mukana YK:n yleissopimuksessa lapsioikeushallintoelimissä. Tämä sopimus koskee kaikkia suomalaisia lapsia, ja sisatltaa oikeuden perusasiat katuva lidlapin, terveysPalvelut ja koulutus sekal qualtisen turvaveran.

Lapset ovat lapse, tulisi ainaarrrkea huomioonottaa heidn ollut heidn neuvostojensa-n. He shouldes ellowe panevota n lovee and res peck, ja heille tullee anneta-toimintamahokollisuus jao mahdollisuus ilmaiarrired in muiden vanhemmat and aloittelevat. Silakuiteisuus myozs turvata lasten suojelua U aukigiri uudelleen inne xaxon porrovoinnista or suurvaltioista saatu ariness.

Lapset ovat erittain herkut arkielamahssamme ja suhde yon veltu y neuvontaneuvosto tulee auttaa Sulla toinen parhain pafia valita lasten ennen mithivierascnia sub joitakin lakeja kaikkien kesken.

Viime aikoina yhä useampi taho on osoittanut kiinnostusta lasten oikeuksien toteutumiseen kaikkialla maailmassa. Lasten oikeudet koskevat kaikkia lapsia, joilla on lain nojalla samat perusoikeudet. Tämä voi sisältää oikeuden asua ja elää turvallisessa ympäristössä, osallistua koulutukseen, levittäytyvään harrastukseen, terveydenhuoltoon ja paljon muuta.

Koska lapset eivät voi puolustaa itse itseään tai valittaa loukkaamistaan, he ovat erityisen suojelun tarpeessa. Tämän vuoksi monet maat ovat hyväksyneet sopimuksia ja lakeja, jotka turvaavat lasten oikeudet.

Vaikka monet maat ovat tehneet edistysaskelia lapsen oikeuksien toteutumiseksi, on vielä paljon työtä tehtävänä varmistaakseen, että nämä oikeudet saavutetaan verkottuneessa maailmassamme. Monilla alueilla maailmassa lasten oikeudet eivät vielä ole toteutuneet tai he ovat edelleen alttiita hyväksikäytölle ja syrjinnälle.

Meidän kaikkien on toimittava yhdessä vahvistaaksemme nykyisiä asemiaan tukemalla organisaatioita ja kehittymistoimenpiteitä tukevia lainsäädöksiä, sekirefommeja ja lasten ja nuorten älykkbaeitgkuustamiseemyysprosessia. Nuo elin, olosuhteet ja mahdollisuudet taataan kaikille latsille isänsitulion mukaan.

Viime vuosina lapsen oikeuksista on puhuttu paljon. Kansainvälinen lapsen oikeuksien julistus, joka vahvistettiin vuonna 1989, luo ensimmäisenä teoksena maailmassa yleismaailmallisen perustan, jonka nojalla kaikkien lasten ja nuorten on taattava tasapainoinen, terve ja turvallinen elämä.

Julistuksessa esitetään 30 aikuisille tiettyjä velvollisuuksia etuoikeuksien suhteen. Näitä oikeuksia ovat muun muassa oikeus identiteettiin, kasvuun ja kehittymiseen, oppimiseen ja leikkiin, ihmisoikeuksiin, terveyteen ja hyvinvointiin, turvallisuuteen ja suojaan sekä kulttuuriin ja kieleen.

Kansainvälisen lapsen oikeuksien julistuksen lisäksi Suomessa lainsäädäntö takaa lapsemme kaikissa ikäluokissa joitain perustavanlaatuisia oikeuksia. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja kouluun, harrastuksiin ja leikkiin sekä terveydenhuoltoon ja suojeluun vanhempien luvalla.

Kaikkien lapsilla on omaksuttava arvostaa näitä oikeuksia ja siirtämiseen meidän aikuisten tehtävä on tehdä lapsillemme turvallinen maailma, jossa he voivat kokea itsearvostusta, oppimista ja yhteenkuuluvuutta.