Yleissopimus lapsen oikeuksista

Yleissopimus lapsen oikeuksista (yleensä pidetään nimellä UNCRC, tai YK:n lapsen oikeuksien sopimus) on maailmanlaajuinen yhteisöjen ja kansojen hyväksymä sopimus, joka määrittelee, millainen tukeminen ja huolenpito lapsille kuuluu. Sopimuksen avulla tavoitellaan lasten oikeuksien parantamista kaikkialla maailmassa, ja se tarjoaa varjelun ja suojelun sekä lailliselle että kulttuuriselle toiminnalle.

Sopimuksella taataan, että lapsilla on oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja fyysiseen terveyteen, kuin myös luvataan tasavertainen kohtelu sekä koulutukseen ja äidinkieleen liittyviin oikeuksiin. Lisäksi sopimuksella suojellaan lapsilta yhteiskunnan ikäviin puolet, kuten syrjintä, seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivallan uhka.

Yleissopimuksella pyritään varmistamaan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua sekä ratkaisujen laatimiseen liittyvissä asioissa että elämisen olosuhteisiin liittyvissä päätöksenteoissa. Siitä tehdyn raportin mukaan vaikka sopimusta on yleisesti tunnustettu ja ratifioitu, todellisuudesta poikkeava todellisuus ympärillä useat maat ovat edelleen raportin mukaan edelleen pyrkineet privative niihin periaatteisiin liittyvien oikeuksien toimeenpanemisen you-eheyttamiseksi.

Kuitenkin YKJ:n Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää meilta maailmanlaajuista panosta ja sitoutumista takaamaan, että jokaisella lapsella on oikeus tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Meidän kaikkien tulisi ottaa UNCRC huomioon mahdollisuuksien tarjoamisessa ja turvaamisessa lapselle.

Yleisesti Tunnustettu lapsen oikeuksien sopimuksella, myös Yleissopimuksella, on taustalla yli 30 vuoden historia. Sopimus kattaa erilaisia lapsen oikeuksia, ja sen tarkoitus on taata lapsille tarvittavia oikeuksia hyvään elämään ja turvaan.

Yleissopimuksessa korostuu lasten oikeus olla osa äidinkielistä yhteisöä ja jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus osallistua kulttuuriseen elämään ja harjoittaa uskontoaan tai muita vakaumustaan. Lapset otetaan huomioon perheessä ja heitä suojellaan pahoinpitelyltä, väkivallalta ja huonolta kohtelulta. He saavat elinikäisen oikeuden vaikuttaa asioihin, jotka heitä koskevat. Kaikilla lapsella on oikeus asianmukaiseen terveydenhoitoon, älykellon hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluista, sosiaalisesta suojelusta ja monin tavoin koulutetusta henkilöstöstä.

Yleissopimuksella turvataan lasten perusoikeudet elinikäisen oppimisen, harrastamisen, toimeentulon, terveydenhuollon, liikkumisen ja osallistumisen alueilla. Sen lisäksi yleissopimus vaatii maailman johtajia ymmärtämään ja tunnustamaan lapsen tarpeet erityyppisen aikuisten tarpeisiin nhden. Kuitenkin monet lapset eivät edelleenkään saavat tarvittavaa huomiota YK: n vaatimien lasten oikeuksien noudattamiseksi ja puuttuu edelleenkulkemisessa niihin rikkeisiin, joihin lieveneviä rangaistustekijöitä ei ole.

Maailmanlaajuinen Yleissopimus lapsen oikeuksista varmistaa kaikkien lasten kunnioittamisen ja haploidat maailmanlaajuiset standardit lasten harjoittamiseksi ja suojelemiseksi. Yleissopimuksella halutaan myös varmistaa, että jokaisen lapsen älylliset, hengelliset ja fyysiset tarpeet huomioidaan ja heille annetaan mahdollisuudet kehittyä ja saavuttaa potentiaaliensa maksimointi.

Lehdistötiedote: YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista on yksi merkittävimmistä ihmisoikeussopimuksista maailmassa. Sopimus korostaa lasten edun, osallisuuden ja turvaamisen. Kaikilla maailman lapsilla on yhdenvertaiset oikeudet nauttia hyvää terveyttä, opetusta, riittävää toimeentuloa, tukea ja kasvatusta sekä turvaa.

Yhdistyneiden kansakuntien allekirjoittamalle Yleissopimukselle lapsen oikeuksista on tarkoitus parantaa lasten elinoloja ja luoda heille mahdollisuudet parhaaseen kasvuun ja kehitykseen. Sopimuksen tarkoituksena on myös suojella lapsia orjuudelta, vähemmistöjen sortamiselta, ase- ja muu voimankäytöltä, seksuaaliselta väkivallalta ja alaikäisenä tulonhankintaan pakottamiselta.

Maailmanlaajuinen sopimus mahdollistaa sen, että kaikki lapset saavat kohdellaan tasa-arvoisesti huolimatta vauraudesta, rotuun tai muihin seikkoihin liittyvien erohavaintojen perusteelta. Vastineeksi yhteiskunnalle sopimuksessa korostetaan lapsen osallistumis- ja osallisuusoikeutta sekä lasten turvaamista aikuisen tekojen haitallisilta vaikutuksilta.

YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista on merkittävä askel ihmisoikeuskasvatuksessa ja perustan luomisessa lapsille ja nuorille elinolojen parantamiseksi. Toivomme kaikkien maiden solmineen Yleissopimustekstin ja sitoutuneen noudattamaan sen vaatimuksia tavalla joka edistää lasten parasta etua ja turvaa heidän oikeuttaan hyvään elinoloon joka perustuu demokratiaan ja moniarvoisyyteen.